Solonat

Aangesloten bij NFN

Solonat

Solonat is een landelijke naturistenvereniging voor alleenstaanden (vrijgezelle of gescheiden naturisten of weduwen/weduwnaars) en alleengaanden (naturisten van wie de partner geen behoefte heeft aan naakt recreëren).

In reactie op het feit dat naturisme aanvankelijk vooral door gezinnen werd beleefd, werd in 1984 de NOVAG opgericht, Naturisme Ook Voor AlleenGaanden. Omdat een andere vereniging, die dezelfde afkorting gebruikte, hiertegen bezwaar maakte, veranderden de naturisten hun verenigingsnaam in 1988 in Solonat. 

Het Solonat-bestuur organiseert jaarlijks onder meer een nieuwjaarsreceptie met naaktzwemmen en een voor- en een najaarsweekend. Individuele leden organiseren activiteiten op diverse plaatsen in het land, zoals bijvoorbeeld groepsbezoeken aan sauna’s of aan het strand. Ook is er voor leden een vakantiebank, om een maatje voor op reis te vinden. Solonat beschikt niet over een eigen terrein, de vereniging telt enkele honderden leden.

Soms slaat een vonk over tussen twee Solonat-leden. Mits zij blijven deelnemen aan het verenigingsleven, kunnen zij dan lid blijven.

Contactgegevens

Solonat
Kooikerseind 18
3995 BP Houten

T: +31 (0)30 63 50 199
E: info@solonat.nl
www.solonat.nl